Bezoek ons
Markt 6
6088 BP, Roggel
 
Maak een afspraak
0858-771782
 
Stuur een bericht
info@pgbinbeweging.nl
 
Onze openingstijden
Ma - Vr: 09:00 - 13:00
 
 

Neem zelf het heft in handen

 
 

Organiseer uw eigen zorg, hulp, begeleiding en voorzieningen. Bepaal zelf wie u of uw kind komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt. Bij u thuis of buiten de deur. Schaf zelf een rolstoel aan of regel zelf uw vervoersvoorzieningen.
Het kan, met een persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (Wlz) (voor zorg en begeleiding) of met een persoonsgebonden budget in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en begeleiding / dagbesteding)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf uw hulpverleners en begeleiders kiest. Of u huurt een organisatie in, die in opdracht van u gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop u hulp nodig heeft en wat deze hulp u kost. Heeft u een door een medisch deskundige vastgestelde (chronische) ziekte, beperking of handicap, dan kunt u in aanmerking komen voor een PGB.
Op die manier houdt u de regie over uw eigen zorg.

 
 

Wet Langdurende Zorg (WLZ)

Drie vormen van zorg en begeleiding:
Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).

Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing

Begeleiding, individueel of in groepsverband (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang, dagbesteding).

 
 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u in aanmerking komen voor individuele begeleiding aan huis, huishoudelijke hulp of deelname aan dagbesteding (bijv. zorgboerderij).

 
 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Voor persoonlijke verzorging / verpleging kunt u een PGB krijgen via uw zorgverzekeraar.

 

Jeugdwet

Voor indicatie-aanvragen voor Jeugd (jonger dan 18 jaar) voor begeleiding. Aanvragen lopen via Centrum Jeugd en Gezin (CJG)